Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството битови отпадъци и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за 2024г.

От 16.10.2023г. до 15.11.2023г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството битов отпадък и считано от 15.11.2023г. до 31.12.2023г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2024г.