Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността мл. експерт „Счетоводство“

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт „Счетоводство“