Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт „КРИТ“

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“