Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ :