Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Счетоводство“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Счетоводство“ :