Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК към 08.12.2021г.

Списък на длъжниците за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, патентен данък и туристически данък към община Родопи – област Пловдив, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК за периода от 08.12.2021г. до 22.12.2021г.: