Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32, ал.4 от ДОПК към 04.07.2023г.

Списък на длъжниците за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, патентен данък и туристически данък към община Родопи – област Пловдив, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК за периода от 04.07.2023г. до 18.07.2023г. :