Спиране на процедурата по ОВОС, относно инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – мрамор за трошен камък“ в участък „Калоян“ от находище „Белащица“

Информация до заинтересованите лица и общественост за спиране на процедурата по ОВОС, относно инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – мрамор за трошен камък“ в участък „Калоян“ от находище „Белащица“ на площ 50.534 дка“, землище на с. Белащица.