Специализирани теренни проверки на ОСЗ „Родопи“

Общинска служба по земеделие „Родопи“ стартира специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на община „Родопи“ по индикативен график :