Социална услуга „Асистентска подкрепа“ – Родопи

20 Септември 2023г.

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която се предоставя на територията на Община „Родопи“ и включва ежедневна почасова подкрепа от „Социален асистент“ :