Създават доброволно формирование за реакция при бедствия в община „Родопи”

Община „Родопи” започва да набира доброволци за сформиране на отряд „Родопи”. Идеята е формированието  да съдейства при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

Екипът ще се състои от 15 души, които ще бъдат от всички населени места на територията на общината. Те ще бъдат подсигурени с необходимата екипировка и специализирана техника. Координатор на формированието е Костадин Колев.

Регистрираните доброволци ще преминат основен курс на обучение за реакция при кризи и отстраняване на последиците от тях. 

Доброволците  ще се включват и за осигуряване на социален патронаж на рисковите групи в обществото-възрастни, болни и самотно живеещи хора.

„За доброволец всеки човек трябва да има първо голямо желание, за да помага на хората в трудни ситуация. Трябва да участва с необхидимите сили и енергия, защото това да отделиш от личното си свободно време за обща кауза, е голямо добро. Това е един резерв, с помощта на който общината може да реагира при подобни ситуации”, коментира кметът Павел Михайлов.

До момента в община „Родопи” няма организирано доброволно формирование. Въпреки това, десетки жители във всички населени места се включиха с помощ по време на пандемията от коронавирус. През лятото на миналата година доброволци участваха в гасенето на големите пожари в Кадиево, Първенец и Белащица.