Съобщения до Вера Петрова, Атанас Лозанов и Христо Петров

Съобщения до Вера Петрова, Атанас Лозанов и Христо Петров за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :