Съобщения до Нели Лазарова и Мария Колева

Съобщения до Нели Лазарова и Мария Колева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника“ в землището на с.Марково, местност „Герена“: