Съобщения до Неделка Гивезина и Величка Милушева

Съобщения до Неделка Гивезина и Величка Милушева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: