Съобщения до Мануел Петров, Верка Михайлова, Мартин Борисов, Явор Борисов, Танчо Добрев, Райна Семкова и Ваня Семкова

Съобщения до Мануел Петров, Верка Михайлова, Мартин Борисов, Явор Борисов, Танчо Добрев, Райна Семкова и Ваня Семкова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Дедево, местност „Топила“: