Съобщения до Илия Трайков и Павел Ставрев

Съобщения до Илия Трайков и Павел Ставрев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Склад за селстопанска продукция и техника“ в землището на с.Първенец, местност „Исаците“: