Съобщения до Георги Дърваров, Румяна Станчева, Лора Станчева, Даниела Станчева, Руслан Станчев, Богданка Милкова, Иван Додов, Алексей Станоев, Найден Райчинов, Мария Нейкова и Весела Розенлахер

Съобщения до Георги Дърваров, Румяна Станчева, Лора Станчева, Даниела Станчева, Руслан Станчев, Богданка Милкова, Иван Додов, Алексей Станоев, Найден Райчинов, Мария Нейкова и Весела Розенлахер за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и част от ПИ за обект „Производствени и складови дейности, бензиностанция, АГСС, автосервиз и стопанска дейност“ в землището на с.Браниполе, местност „Анчов бунар“ и местност „Нешовица“: