Съобщения до Елена Попова, Георги Банков, Йордан Николов, Михаил Комерски и Тодор Иванов

Съобщения до Елена Попова, Георги Банков, Йордан Николов, Михаил Комерски и Тодор Иванов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Браниполе, местност „Свети Константин“: