Съобщения до длъжници към 21.02.2023г.

Съобщения до длъжници от №36 – до №70 за 2023г. към дата 21.02.2023г.