Съобщения до длъжници към 20.08.2020г.

Съобщения до длъжници от №169 – до №188 за 2020г. към дата 20.08.2020г.