Съобщения до длъжници към 18.06.2019г.

Съобщения до длъжници от №47 – до №79 за 2019г. към дата 18.06.2019г.