Съобщения до длъжници към 02.02.2023г.

Съобщения до длъжници от №1 – до №34 за 2023г. към дата 02.02.2023г.