Съобщения до длъжници към 06.11.2020г.

Съобщения до длъжници от №216 – до №241 за 2020г. към дата 06.11.2020г.