Съобщение за работно време

Община „Родопи“ уведомява, че работното време на администрацията на 29.04.2021г. е до 14,00ч.