Съобщение за провеждане на тест за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“

Съобщение за провеждане на тест за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“ :