Съобщение за ползване на Спортна зала с.Първенец

Съобщение до всички заинтересовани лица за заявен интерес за безвъзмездно ползване на спортен обект „Спортна зала“ – с.Първенец :