Съобщение във връзка с Избори за Народно събрание – 2021г.

Във връзка с подаването на заявления за предстоящите Избори за Народно събрание – 2021г., община „Родопи“ съобщава , 20.03.2021г. е работен ден /8.30 – 17.30/ за служба ГРАО и деловдството, както и за кметствата към общината.