Съобщение от отдел МДТ – Родопи

Община „Родопи“ – отдел „Местни данъци и такси“ уведомява, че данък недвижими имоти, данък МПС и такса битови отпадъци за 2021г. може да бъде заплатен с 5% отстъпка до 05.05.2021г. включително.