Съобщение от отдел МДТ – Родопи

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2021г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „МДТ“ няма да работи с граждани на 28.01.2021г. до 13:00ч.