Съобщение от Община „Родопи“

Съобщение от Община „Родопи“ за приет Общински опeративен план за справяне с пандемията от COVID-19 :