Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Захранваща кабелна линия 0,4 kV за “Фотоволтаична централа 99,82kWp“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Тировете“ :