Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ до заинтересованите лица за изработен проект на ПУП-ПП за обект: „Пътен възел “Скобелева майка” – път II-86 (югоизточен подход на Пловдив)“ засягащ поземлени имоти в землищата на с. Брестник и с. Ягодово :