Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на гр.Кричим, общ.Кричим, с.Устина, общ.Родопи, гр.Перущица, общ.Перущица и с.Брестовица, общ.Родопи“ (в частта, попадаща в землищата на с. Устина и с. Брестовица, община „Родопи“ :