Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно ел.захранване 1 kV на  „Лятна кухня и барбекю“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“ :