Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Пътна връзка за екокъмпинг “Марица” и дом за възрастни хора“ в ПИ в землището на с. Цалапица, местност „Лъката“: