Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения”, преминаваща през землищата на гр. Кричим, общ. Кричим, с. Устина, общ. Родопи, гр. Перущица, общ. Перущица и с. Брестовица, общ. Родопи“ (в частта, попадаща в населените места на с. Устина и с. Брестовица, община „Родопи) :