Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава :