Внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно електрозахранване с кабел 1 kV“ за УПИ – център за гуми и сервиз в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“

Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно електрозахранване с кабел 1 kV“ за УПИ – център за гуми и сервиз в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“: Прочети