Внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за ЕСМ от съществуваща оптична мрежа на „НЕТГАРД“ ООД за захранване на нови абонати“

Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за ЕСМ от съществуваща оптична мрежа на „НЕТГАРД“ ООД за захранване на нови абонати“ в землището на с.Белащица, местност „Герена“: Прочети