Съобщение до Станимир Мяшев

Община „Родопи“ съобщава на Станимир Мяшев, че във връзка образувана административна преписка, отстъпва право на строеж на жилищна сграда върху общински УПИ в с.Златитрап