Съобщение до Силвия Стоянова

Съобщение до Силвия Стоянова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Грамадите“ :