Съобщение до Петър Молчовски

Съобщение до Петър Молчовски за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Исака“: