Съобщение до населението на с.Златитрап

Кметът на община „Родопи“- Павел Михайлов уведомява населението на с.Златитрап, че свиква по своя инициатива Общо събрание на населението на с.Златитрап, което да се проведе на 07.09.2021г. – вторник, от 19,00ч. на игрището в двора на читалище „Христо Ботев“, с.Златитрап със следния въпрос:

„Против ли сте детската градина в с.Златитрап да бъде филиал на детската градина в с.Брестовица?“