Съобщение до Илия Здравков

Съобщение до Илия Здравков за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Оризари, местност „Тировете“ :