Съобщение до Иглика Люцканова-Генчева

Съобщение до Иглика Люцканова-Генчева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Златитрап, местност „Мерите-1“: