Съобщение до Даниел Иванов

Община „Родопи“ съобщава на Даниел Иванов, че във връзка образувана административна преписка, отстъпва право на строеж върху НИ – общинска собственост в с.Марково