Съобщение от отдел МДТ – Родопи

Съобщение до данъкоплатците на община „Родопи“ : Уведомяваме Ви, че може да заплащате задълженията си за данък върху недвижимите имоти, такса за битовите отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и туристически данък за 2019г. Срокове, начини и места за плащане на задълженията Ви: [Прочети]