С рекорден бюджет от 37,5 милиона лева ще разполага община „Родопи” през 2021 година

С 22 гласа „За”, нито един „Против”  и двама, които гласуваха „Въздържал се” беше приет предложеният от кмета на община „Родопи” Павел Михайлов бюджет за 2021 година. В залата на Общински съвет „Родопи” присъстваха 24 общински съветници от общо 29.

Финансовата рамка беше приета след дебат и обсъждане на всяко едно от направените в залата предложения от общинските съветници.

За 2021 година бюджетът на община „Родопи” възлиза на 37 464 700 лева, което е с близо 10 милиона лева повече от миналата година. През тази година списъкът за капиталовите разходи включва инвестиции в размер на 10 897 124 милиона лева.

Кметът Павел Михайлов благодари на общинските съветници и определи бюджет 2021, като „балансиран, справедлив и равнопоставен”.

„ Подкрепата на бюджет 2021 е изключително важна за всички- за нас, като администрация, за кметовете по населени места, за общинските съветници и най-вече за жителите на общината. С реализацията на  тазгодишната капиталова програма аз и моят екип, в лицето на заместник-кметовете Владимир Маринов, Неази Таир и Борислав Инчев, искаме хората да усетят промяната. А тази промяна я правим всички заедно-администрация, кметове, общински съветници.”

Сред приоритети са изграждане на ново улично осветление във всички населени места от община „Родопи”. Инвестицията от  1 321 460 милиона лева предизвика дебат в залата на местния парламент на „Родопи”. Общински съветници от ГЕРБ определиха този разход като „ненужен на този етап”  и предложиха средствата да бъдат разпределени за подобряване на уличната инфраструктура в селата.

Кметът Павел Михайлов обаче защити този проект , като го определи, като изключително важен за общината и коментира, че реализацията му ще донесе значително намаляване на разходите за осветление в общината.

 „Само за миналата година общината е похарчила 275 хиляди лева разход за улично осветление. След тази инвестиция очакваме икономия от близо 40 %. Ефектът ще бъде огромен”, кометира Павел Михайлов.

Заместниик-кметът Владимир Маринов поясни, че още в началото на миналата година специализирана фирма е извършила цялостно обследване на уличното осветление във всички населени места от община „Родопи”. Според доклада на експертите в общината ще бъдат подменени над 6700 лампи с  икономични LED-тела, електрически табла и парково осветление.

Прекрасна инвестиция. Община „Родопи” ще свети и в същото време ще пестим средства за електричество.”

За 2021 година общинското ръководство залага 360 хиляди лева за изработване на Общ устройствен план на общината. Предвиден е ресурс и за поставяне на нови спирки във всички населени места.

 Ще започне работата  и по един от най-значимите за общината обекти – изграждане на нова детска градина в село Браниполе. Проектът е на стойност 4, 6 милиона лева, като 3 милиона са осигурени по програма на Министерството на образованието, а 1,6 милиона лева- с постановление на МС.

В края на миналата година общината получи държавни средства за изграждане на канализацията в Устина – 1, 6 милиона лева и още 850 хиляди лева за саниране сградите на училищата в селата Марково, Кадиево и Ягодово. 200 хиляди лева са отпуснати за сондаж и помпена станция за водоснабдяването на зоните Бряновщица и Върховръх.

Приоритет в бюджет 2021 са извършването на основен ремонт на дървената покривна конструкция на кметството в село Оризари за близо 72 хиляди лева и на спортната зала в Брестовица за 216 хиляди лева, изграждане на детски ясли в село Брестник – 150 хиляди лева и стартиране на първия етап от проекта за канализация „Военен блок” в село Белащица.

Важен обект за общинското ръководство през тази година е подмяната на водопроводната мрежа в село Брестовица и решаване на проблема с водата за хората в населеното място.

След сесията днес в бюджет 2021 бяха включенио още шест обекта на стойност около 200 хиляди лева. По предложение на общинските съветници ще бъдат осигурени средства за проектиране на канализацията в село Браниполе, 80 хиляди лева са калкулирани за основен ремонт на улица „Беласица” в село Белащица, с още 50 хиляди лева ще бъде ремонтирана здравната служба в село Ягодово.

Средства ще бъдат заделени и за читалището в село Белащица, където ще бъдат закупени два колонни климатика, както и за спортния клуб в Белащица и футболния клуб в Брестовица.

Ръководният екип на община „Родопи”продължава своята политика, като предвижа  основен ремонт на улици в населните места от общината.

„Бюджет  2021 е балансиран между всички населени места. Виждате отношението ми към всички вас. Не правя разлика между населени места, кметове, общински съветници и политически сили. Обещах,че няма да деля хората. Такова нещо не се е случвало в предишните години. Аз такава грешка няма да допусна. Аз съм кмет на всички.  С моя екип имаме абсолютно ясен план как, защо и къде трябва да  бъдат вложени средствата. Бюджетът е структуриран и се надявам да бъде изпълнен, за да са доволни жителите на нашата община”, коментира кметът Павел Михайлов.

Пожелания за успех отправи и председателят на ОбС”Родопи” Георги Цанков.

„Всички се солидаризираха, надмогнаха партийните пристрастия и взеха правилното решения – да приемат бюджет 2021. Задачата  на администрацията е да работи, а общиският съвет ще проследи дали са изпълнини поетите ангажименти”, обобщи Цанков.