„Родопи” иска да сключи договор за побратимяване с италианска община

По предложение на кмета Павел Михайлов община „Родопи” започва проучване на възможностите за побратимяване с италианската „Барчелона Поцо ди Гото”, провинция Месина, автономен регион и остров Сицилия.

Проектът беше подкрепен днес, по време на последното редовно заседание на ОбС „Родопи”, водено от председателя Георги Цанков. По думите на Цанков докладна записка с подобно съдържание се разгледжа от общинския съвет за първи път.

„ Община „Родопи” и „Барчелона Поцо ди Гото” са сходни по размер и развитие. Пресечните точки между двете общини  са много, както в областта на културата, туризма, търговията, така и в реализацията на бъдещи съвместни проекти.Контактите между двете общини ще установят  укрепването на приятелски връзки, отношения на сътрудничество и партньорство, на взаимна обмяна на информация, идеи и опит помежду”, обясни мотивите за предложението си кметът Павел Михайлов.

Италианската община„Барчелона Поцо ди Гото”  е с население около 40 хиляди души, с много добро развитие в туристическия бранш.

„Община „Родопи” е с потенциал за развитие в туризма, ние работим в тази насока и опитът ще е много ценен за нас”, каза още Михайлов.

Предстои общината да изпрати писмо, с което да поиска администрацията на община „Борчелона” да  потвърди желанието си да си сътрудничат активно с „Родопи”