Резултати от проведения писмен тест на кандидатите за длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“ и насрочване на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ и насрочване на интервю с допуснатите до втори тур кандидати :